OPISYWANE PRZYKŁADY

Należy jednak zauważyć, że wiele z opisywanych w literaturze przykładów zastosowania tej techniki dotyczy sytuacji społecznych mniej skomplikowanych od sytuacji szkolnej. Najczęściej badania dotyczą leczenia strachu przed zwie­rzętami (zazwyczaj psami), dentystą lub lekarzem. Wprawdzie modelowanie okazało się przydatne w pracy z dziećmi o niskich umiejętnościach społecznych i braku pewności siebie (King i in., 1995), jednak wielu lękotwórczych sytuacji (np. brania prysznica w szkolnej łazience, korzystania z toalety, uczestnictwa w zajęciach wf) nie można łatwo modelować. Ponadto, przeprowadzono dotych­czas niewiele badań w warunkach kontrolowanych, których wyniki potwierdza­łyby skuteczność stosowania tej techniki w przypadku odmowy chodzenia do szkoły (Kratochwill i Morris, 1991).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!