ORGANIZACJE CHARYTATYWNE I WOLONTARIUSZE

W każdej społeczności lokalnej funkcjonują liczne organizacje ocłiotnicze i charytatywne, zajmujące się udzielaniem pomocy. W Wielkiej Brytanii działa­ją między innymi: Relate – ochotnicza organizacja udzielająca pomocy parom z trudnościami małżeńskimi. Chociaż pracownikami agencji są wolontariusze, mają oni od­powiednie wyszkolenie i umiejętności niezbędne do udzielania pomocy.Cruise – ochotnicza organizacja pomagająca zarówno rodzicom, jak i dzie­ciom w radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby.Yictim Support – organizacja udzielająca praktycznych porad i wsparcia tym wszystkim, którzy padli ofiarą przestępstw.Rape Crisis – organizacja oferująca pomoc i wsparcie nastoletnim i doro­słym ofiarom gwałtu. Oprócz wymienionych, działa wiele innych organizacji pomagających dzie­ciom, jak np. NSPCC, Barnardos, National Children’s Homes. Coraz więcej jest też organizacji powołanych do udzielania bardziej specjalistycznej pomocy, np. ofiarom nadużyć seksualnych lub dzieciom adoptowanym, których nowe rodzi­ny źle wypełniają swoje obowiązki.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!