OSOBOWOŚĆ WYCHOWAWCY-NAUCZYCIELA

Liczne dane wskazują, że wśród wychowawców-nauczycieli bywają dobrzy i źli. Dotyczy to zarówno osób reprezentujących zawód pedagoga, jak i tych wszystkich, którzy — mimo braku formalnych kwalifikacji — wychowują i nauczają w ramach obowiązków rodzi­cielskich i z tytułu innych więzi pozazawodowych, jakie łączą ludzi między sobą. Wychowawca-nauczyciel dobry to ten, który angażuje się — gdy istnieje potrzeba — w oddziaływania pedagogiczne, uzyskując zadowalające rezultaty. Wychowawca-nauczyciel zły w po­dobnej sytuacji bądź działań tego rodzaju w ogóle nie podejmuje, bądź podjąwszy je, spotyka się z niepowodzeniem. To zaś, kim okazuje się w istocie, na jakie miano zasługuje, zależy od bardzo wielu czynników, określających jego zaangażowanie, wiedzę i umiejętności pedagogicz­ne.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!