OTRZYMANIE INFORMACJI

Podręcznik bądź maszyna są tak skonstruowane, że po każdej odpowiedzi uczeń uzyskuje informację zwrotną, czy jego odpowiedź jest prawidłowa. Otrzymanie informacji potwierdzającej stanowi pozytywne wzmocnienie (nagrodę), utrwalając, na zasadzie prawa efektu, prawidłową odpowiedź. Otrzymanie informacji negaty­wnej prowokuje do poszukiwania innej odpowiedzi. Trwa ono tak długo, aż odpowiedź ucznia będzie zadowalająca. Utrwala się ona jako ostatnia z odpowiedzi na dane pytanie (dzieje się tak na zasadzie prawa świeżości) i jako wzmacniana pozytywnie (funkcjonuje prawo efektu). Te same informacje powtarzają się wielokrotnie, w związku z czym uczeń wielokrotnie udziela podobnych odpowiedzi, co dodat­kowo wpływa na ich utrwalanie (dzieje się tak na zasadzie prawa częstości).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!