PEŁNY OBRAZ SYTUACJI

Pełny obraz sytuacji mo­żemy otrzymać, zadając nie tylko szczegółowe pytania dotyczące przeszłości dziecka i jego zachowania w innym otoczeniu, lecz także przy wykorzystaniu jednego z wielu kwestionariuszy służących do rozpoznawania objawów deficytu uwagi, jak np. Revised Ontario Child Health Study Scales (Ontaiyjska Popra­wiona Skala Oceny Stanu Zdrowia Dziecka, Boyle i in., 1993), Child Behavior Checklist (Lista Zachowań Dziecka, Achenbach i Edelbrock, 1991) lub zmody­fikowany Rutter Parent Questionnaire (Kwestionariusz dla Rodziców Ruttera Goodman, 1994). Warto też sprawdzić, jak długo dziecko jest w stanie skupić się na codzien­nych zadaniach, takich jak czytanie, rysowanie, oglądanie telewizji czy granie na komputerze. Dzięki tego typu informacjom można stwierdzić, czy koncentrowa­nie się na jednym zadaniu stanowi dla dziecka poważną trudność.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!