PO STWIERDZENIU DEFICYTU

Po stwierdzeniu deficytu uwagi należy określić, z jakim typem zaburzenia mamy do czynienia. Dane na temat obecnych trudności dziecka, momentu ich pojawienia się oraz informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole po­magają określić, czy problemy występują tylko w jednym środowisku (np. w szkole), co stanowi silną przesłankę pozwalającą przypuszczać, że u źródeł trudności leżą pewne czynniki obecne w tym środowisku. W razie potrzeby możemy szukać pomocy specjalisty: lekarz rodzinny ma możliwość skierowania dziecka do psychiatry dziecięcego, lekarz szkolny powi­nien udzielić informacji na temat dalszego postępowania z dzieckiem. W przy­padku wyraźnego związku trudności ze środowiskiem szkolnym, cennej pomocy może udzielić pedagog szkolny. Jeśli natomiast źródło problemów stanowi ro­dzina, o pomoc i radę należy zwrócić się do pracowników opieki społecznej lub służby zdrowia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!