POCZĄTEK TRUDNOŚCI

Zdarza się, że dziecko deklaruje gotowość pójścia do szkoły, lecz w decydują­cym momencie nie jest w stanie pokonać lęku. Oprócz opisanego powyżej cierpienia psychicznego, dzieci te skarżą się czę­sto na dolegliwości fizyczne, takie jak bóle głowy i żołądka, zawroty głowy oraz nudności nie mające przyczyn organicznych. W wielu przypadkach objawy te ustępują, kiedy dziecko otrzyma pozwolenie pozostania w domu. Wysokiemu poziomowi lęku może dodatkowo towarzyszyć depresja, powodując skłonność do płaczu, zaburzenia snu, rozdrażnienie i niską samoocenę. Taki obraz problemu jest spotykany powszechnie, należy jednak pamiętać, że istnieje wiele postaci zjawiska odmowy chodzenia do szkoły.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!