POCZĄTKOWE OKREŚLENIE

Na początku należy określić, jak długo dziecko jest w stanie utrzymać kon­centrację, by następnie dostosować zadania do jego możliwości. Czasem wyma­ga to podzielenia zadania na mniejsze części, z którymi pacjent będzie sobie w stanie poradzie Kiedy już ułożymy realistyczny plan pracy, powinniśmy kon­sekwentnie wymagać od dziecka wykonania zadań, co z jednej strony daje mu poczucie, że coś osiąga, a z drugiej – nie pozwala zasłaniać się trudnościami z koncentracją uwagi w celu uniknięcia pracy. Dzieciom z deficytem uwagi potrzebny jest jasno określony i stały plan za­jęć. Wymagają pomocy przy opracowywaniu rozkładu zajęć i dzielenia zadań na mniejsze części, które należy po kolei wykonać. Od czasu do czasu trzeba zapy­tać dziecko o to, co właśnie zrobiło, jak mogło postąpić inaczej i dlaczego inni ludzie zareagowali w ten czy inny sposób. Szczególnie najmłodsze dzieci dobrze reagują na ustalenie ścisłych, jasnych i konsekwentnie przestrzeganych zasad.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!