POCZUCIE BLISKOŚCI W RODZINIE

Na przykład jeśli dziecko czuje bli­ski związek z określonym członkiem rodziny lub zostaje uwikłane w konflikt po­między rodzicami, może próbować poradzić sobie z pogmatwanymi uczuciami, reagując prowokacją lub rozpaczą. W praktyce wiele problemów, które występu­ją u dzieci, stanowią sygnały trudności przeżywanych przez rodzinę, a ich rozwią­zanie nie jest możliwe bez rozpoznania i usunięcia tych ostatnich.Jeszcze jednym ważnym czynnikiem jest wpływ rówieśników i subkultu­ry, w której żyje młoda osoba. Potrzeba podporządkowania się życzeniom i pla­nom ważnych osób cechuje wszystkich ludzi niezależnie od wieku, jednak owe znaczące osoby zmieniają się w kolejnych etapach życia. We wczesnym dzieciń­stwie centralnymi postaciami są rodzice, ale w okresie dojrzewania bardziej wpływowa staje się grupa rówieśnicza.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!