PODANE WSKAZÓWKI

Ostatnie precedensy prawne dają wskazówki, jak postępować z młodymi ludźmi chorymi na jadło­wstręt psychiczny, którzy nie zgadzają się na przyjęcie do szpitala. Jednym z nich był przypadek piętnastoletniej dziewczynki z ciężką anoreksją, która nie wyraziła zgody na umieszczenie w specjalistycznym ośrodku leczenia. Sąd uznał (Orzeczenie Re W, 1991), że w takich przypadkach uzasadnione jest postępowa-1 nie na mocy praw zawartych w ustawie o zdrowiu psychicznym (Mental Heath Act, 1981), ponieważ choroba upośledza zdolność danej osoby do podejmowa­nia racjonalnych decyzji. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać inaczej, więc stwierdzenie anoreksji nie oznacza, że chorego moż­na automatycznie hospitalizować wbrew jego woli.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!