PODCZAS SESJI

Każdy terapeuta wychodzi z konkretnych założeń teoretycznych, w związku ym jego reakcje zalezą w dużej mierze od przyjmowanej przez niego koncep­cji rozwojowej. Freud (1976) na przykład odwofywał się do teorii roCu psy­choseksualnego w której popędy (id) i świadomość (superego) oddziałują na siebie wzajemnie i wspólnie wpływają na zachowanie. Na przykład część sesji podczas której pacjent zaczyna się denerwować, może być szczególnie znamfen-, gdyz ludzre często doświadczają emocji, których nie potrafią opisać, lub jesz­cze częściej okazują emocje, nie zdając sobie z tego sprawy. Sformułowanie „wdaje mi się, że zaczynasz się denerwować, ilekroć wspominasz o ojcu”, mo­że być dla młodego człowieka punktem wyjścia do uświadomienia sobie tego faktu. W niektórych przypadkach podanie takiej interpretacji mogłoby mieć charakter konfrontacyjny (Ashurst, 1991).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!