PODEJŚCIA I FORMY

W przeciwieństwie do terapii opartej na rozmowie, terapia behawioralna kładzie mniejszy nacisk na osiągnięcie przez klienta wglądu w przyczyny jego problemów. Behawioryści nie rozpamiętują przeszłości i nie poszukują poten­cjalnych, głębokich przyczyn trudności, lecz zajmują się konkretnymi zachowa­niami obserwowanymi „tu i teraz”. W większości przypadków celem terapii jest dopomożenie klientowi w zmianie określonych zachowań w ustalony z góry sposób. Źródłem technik behawioralnych były badania nad mechanizmami uczenia się u zwierząt. Stwierdzono, że zachowanie może być systematycznie modyfikowa­ne (warunkowane) poprzez zmianę jego konsekwencji (wzmacnianie). Terapie behawioralne opierają się na założeniu, że wszystkie zachowania (przystosowaw­cze i nie) są wyuczone, a zatem można ich również oduczyć lub zastąpić alterna­tywnymi.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!