PODMIOTOWOŚĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Nie jest to kwestia formalno-prawna, aczkolwiek i w tym zakresie (co wolno, a czego nie wolno wobec dzieci, kto i w jakich granicach ma w poszczególnych sprawach moc decydowania) następują prawne uregulowania. Rzecz jest niezwykle trudna i skomplikowana, chodzi bowiem nie o werbalne deklaracje, ale o rzeczywiste, wyrażające się w bezpośrednich kontaktach, respektowanie autonomii każdego czło­wieka, niezależnie od tego, w jakim on jest wieku i czy znalazł się, czy nie znalazł w sferze pedagogicznego oddziaływania. Chodzi o to, by w kontaktach z innymi ludźmi nie wykorzystywać własnej przewagi. Delikatność owej sprawy ujawnia się szczególnie w kontaktach z dziećmi i młodzieżą, jako z osobami, które ze względu na różnorod­ne zależności od pokolenia osób dorosłych nie mają zazwyczaj pełnych szans skutecznego przeciwstawienia. Chodzi m.in. o ochronę prawa dziecka do chcenia bądź niechcenia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!