PODOBNE SYTUACJE

Podobne sytuacje można także wy­korzystać do ożywienia procesu terapeutycznego, prosząc klienta, by opowie­dział o sytuacjach, w których trudności nie wystąpiły. Jeśli twierdzi on, że dzie­je się tak za każdym razem, należy zapytać, kiedy jego problemy są najmniej do­tkliwe. Nie wolno zapominać przy tym, że w każdym procesie zmierzającym do pozytywnych zmian występuje postęp i regres. W razie pojawienia się podob­nych sytuacji terapeuta może zwrócić uwagę klienta na zasoby, umiejętności i techniki ograniczające głębokość regresu i w ten sposób pomóc mu zdać so­bie sprawę z jego mocnych stron. Treść sesji terapeutycznych jest dość płynna, a cel każdej z nich często jest określany przez proste pytanie „Skąd będziesz wiedzieć po dzisiejszym spotka­niu, że warto było przyjść?” Podstawą pracy jest przestrzeganie behawioralnej zasad)’ wzmacniania pozytywnego oraz identyfikowanie (razem z klientem) sy­tuacji, w których problem został powstrzymany lub w ogóle nie wystąpił.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!