PODOBNY WZORZEC

Po­dobny wzorzec funkcjonowania, łączący skłonność do unikania i wycofania się, może poważnie zaburzyć proces opłakiwania zmarłej osoby, a jeżeli utrzymuje się przez dłuższy czas – wymaga interwencji specjalisty.Często zdarza się, że po śmierci bliskiej osoby dzieci tracą motywację do na­uki, tłumacząc, że za każdym razem, gdy próbują zabrać się do pracy przeszka­dzają im w tym natrętne myśli i obrazy związane ze zmarłym. Zdarza się, że dziecko zapada na niezbyt poważne choroby, próbując w ten sposób zwrócić na siebie uwagę dorosłych i wzbudzić ich troskę, nie rozumie bowiem, że sam fakt straty bliskiej osoby wystarczy do uzyskania wsparcia.W późniejszym okresie podobne zachowania ustępują miejsca ogólnemu smutkowi i skłonności do irytacji, a czasem agresji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!