PODSTAWOWE ZNACZENIE

Podstawowe znaczenie ma zatem ustalenie charakteru trudności dziecka, zazwyczaj w toku dokładnego badania lekarskiego.Pomiędzy drugim a szóstym miesiącem życia u niemowlęcia rozpoczyna się niezmiernie ważny proces kształtowania specyficznej więzi emocjonalnej z głównym opiekunem. W związku z tym trudności pojawiające się w tym wie­ku zwykle odzwierciedlają problemy w kształtującej się relacji. Do najczęściej spotykanych przyczyn należy depresja matki lub po prostu zmęczenie spowodo­wane opieką nad dzieckiem. Jej reakcje na potrzeby dziecka słabną, a w przy­padku ekstremalnym mogą nawet zaniknąć, dziecko staje się wówczas płaczliwe i nieszczęśliwe. Jeżeli podobna sytuacja utrzymuje się, niemowlę może zrezy­gnować z części swoich wymagań, zamknąć się w sobie i zacząć samodzielnie dostarczać sobie bodźców, jednak najczęściej spotykaną reakcją są próby zwró­cenia na siebie uwagi poprzez stawianie oporu i zmuszanie w ten sposób matki do interakcji, aczkolwiek pełnej irytacji i często związanej z karą.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!