POJAWIAJĄCE SIĘ OBJAWY

Jeśli jednak objawy nadpobudliwości nie pojawią się przed ósmym, dziewiątym rokiem ży­cia, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z zachowaniem nie jest większe niż w pozostałej części populacji (Fergusson i in., 1993). W przypadku wszystkich tych dzieci istnieje jednak spore ryzyko niepowodzeń szkolnych, co potwierdza różnice pomiędzy wcześnie ujawniającymi się zaburzeniami typu ostrego i problemami pojawiającymi się dopiero w środowisku szkolnym.Z badań wynika,tż£_zahmzenia związane z deficytem uwagi i problemami z zachowaniem po prostu współwystępują, a jeden problem nie stanowi bezpo­średniej konsekwencji drugiego. Jjpficyt uwagi zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń zachowania, szczególnie w połączeniu z innymi nieko­rzystnymi czynnikami, takimi jak bieda lub przemoc w małżeństwie (Schachar i Tannock, 1995). Warto też zauważyć, Ż4 deficyt uwagi powoduje nasilenie pro­blemów z zachowaniem i vice versa, dlatego trudności pojawiające się przy współwystępowaniu obydwu zaburzeń są większe niż w przypadku, kiedy u dziecka występują wyłącznie deficyty uwagi lub problemy z Zachowaniem.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!