POMOCNE WSKAZÓWKI

Ten sposób postępowania może się jednak okazać bardzo stresu­jący dla dziecka i jego rodziców, a przez niektórych jest uważany za nieetyczny. W dodatku program ten może wymagać skrupulatnego i ciągłego nadzoru ze strony instytucji pomocy, którego często nie można zapewnić.Jednym z najzagorzalszych zwolenników przymusowego powrotu jest Blagg (1987), który przedstawia szczegółowy program złożony z kolejnych kroków umożliwiających powrót do szkoły. Dostarcza on pomocnych i praktycznych wskazówek, przydatnych szczególnie dla terapeutów mających niewielkie do­świadczenie z tego typu przypadkami. Blagg wymienia w nim m. in. następują­ce kwestie: przygotowanie dziecka, rodziców i nauczycieli do powrotu; opraco­wanie skutecznych metod, które dają pewność, że dziecko będzie codziennie przychodziło do szkoły (początkowo pod eskortą jednej lub więcej osób towa­rzyszących); oraz opracowanie metod nadzoru i dalszych procedur.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!