POMYŚLNE PRZEJŚCIE

Pomyślne przejście pozostałych faz rozwo­jowych często pomaga skorygować wcześniejsze zaburzenia, ale sam fakt ich wy­stąpienia znacznie komplikuje życie dziecka.Właśnie dlatego wybór metody radzenia sobie z traumatycznym przeżyciem mus, uwzględniać wiek dziecka.Zwykle czynią to za me zatroskani dorośli, najczęściej członkowie rodziny lub nauczyciele Nie można z góry zakładać, że dziecko, które czuje się nieszczęśli­we i w związku z tym pragnie zmian, powita z zadowoleniem i zaakceptuje inge- rencję specjahsty. Wiele form terapii, szczególnie psychoterapii zakłada, że pa­cjent bierze w mej udział dobrowolnie i aktywnie dąży do zmiany.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!