POPEŁNIONY BŁĄD

Jeśli jednak popełni błąd, to — poza wiadomością o tym, że jego odpowiedź jest wadliwa otrzymuje wyjaśnienie, na czym polega błąd, a następnie ponownie udziela odpowiedzi i gdy jest ona prawidłowa (o czym zostaje zawiadomiony), przechodzi do kolejnej porcji informacji. W przypad­ku odpowiedzi błędnej uczeń może być odesłany do dodatkowych dawek korekcyjnych i w każdej z nich jest prowokowany do udzielania (wyboru) odpowiedzi. W ten sposób jest likwidowana luka w wiado­mościach i dopiero gdy to nastąpi, uczeń powraca do pytania, w którym popełnił błąd. Tak więc program rozgałęziony zawiera dwa rodzaje dawek informacji. Jedne stanowią ciąg podstawowy, przez który przechodzą wszyscy, i do niego ograniczają się ci, którzy nie popełniają błędów.

 

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!