PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI

Blagg i Yule (1984) porównali skuteczność różnych technik terapeutycznych zastosowanych wobec 66 dzieci odmawiających chodzenia do szkoły. 30 podda­no terapii behawioralnej, której elementem było ustanowienie zasad dotyczą­cych konsekwencji opuszczania zajęć oraz chodzenia do szkoły; dzieci te były też zmuszone do natychmiastowego powrotu do szkoły. 20 dzieci podjęło naucza­nie w domu przez dwie godziny dziennie w połączeniu z sesjami psychoterapii odbywającymi się co dwa tygodnie w poradni dziecięcej. Pozostałe 16 poddano hospitalizacji, podczas której dzieci uczestniczyły regularnie w psychoterapii, otrzymując w razie potrzeby leki uspokajające. W przeprowadzonych rok póź­niej badaniach okazało się, że wśród dzieci z pierwszej grupy zaszła wyraźna poprawa frekwencji szkolnej – uznano, że 93,3 % pomyślnie wróciło do szkoły.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!