POROZUMIEWANIE DWUKIERUNKOWE

W przypadku porozumiewania dwukierunkowego nauczyciel uzys­kuje od uczniów zwrotne informacje, z których dowiaduje się, jak są odbierane przekazywane przez niego treści. Na podstawie tych danych uzyskuje orientację w zakresie indywidualnego zróżnicowania uczniów. Może tworzyć podgrupy, do których wybiórczo kieruje pewne informacje, niektóre informacje przekazuje poszczególnym uczniom, czuwając nad tym, by treści były dla wszystkich zrozumiałe przez wszystkich opanowywane. W tym sposobie porozumiewania nadawcami informacji są zarówno i nauczyciel, jak i uczniowie. Zakłada się jednak zdecydowaną odmien­ność funkcji tych informacji. Zgodnie z koncepcją nauczania podające­go przyjmuje się, że wartość kształcącą ma jedynie to, co pochodzi od | nauczyciela. W związku z tym nie przewiduje się programowo porozu­miewania między uczniami. Nauczyciel nadal dominuje.

 

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!