POROZUMIEWANIE JEDNOKIERUNKOWE

Brakuje miejsca dla własnej aktywności poznawczej uczniów i ich inicjatywy . Ten sposób porozumiewania jest znamienny dla postępowania autokratycznego .W przypadku porozumiewania jednokierunkowego nauczyciel nie uzyskuje w trakcie oddziaływań informacji zwrotnej o postępach uczniów. Zwracając się do grupy, nie uwzględnia różnic, jakie istnieją między uczniami. W rezultacie takiego postępowania część z nich nie przyswaja sobie informacji przekazywanych przez nauczyciela, ponad­to nie wszyscy je rozumieją. Uwzględnianie różnic indywidualnych staje się możliwe, gdy porozumiewanie odbywa się co najmniej dwukierunkowo, gdy poza nauczycielem nadawcami informacji pro­gramowo są również uczniowie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!