POROZUMIEWANIE SIĘ W GRUPIE

Organiczymy się do kilku spraw. Zajmiemy się przede wszystkim rodzajem informacji przekazywanych w procesie oddziaływań pedago­gicznych oraz ich funkcją. Ponadto będzie nas obchodziło to, kto informacje nadaje, a kto je odbiera, i jakie to ma znaczenie.Najbardziej prymitywny sposób porozumiewania zachodzi wów­czas, gdy role w nadawaniu i odbieraniu informacji są ściśle roz­dzielone jako funkcje stałe. W podającym toku nauczania nadawcą informacji — jako ten, kto ma wiedzę — jest nauczyciel, odbiorcą nie mający owej wiedzy, a jednocześnie ten, kto ową wiedzę powinien przyswoić — uczeń. Jest to przekaz jednokierunkowy. Uczeń jest dorywczo prowokowany do wypowiedzi i jedynie po to, by dokonać oceny — stwierdzić, czy (w jakim stopniu) przyswoił sobie treści podane przez nauczyciela. Ten ostatni dominuje w kontaktach, co bywa podkreślane zewnętrznymi akcesoriami w postaci innego usytuowania nauczyciela i uczniów, podium, katedry.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!