POSZUKIWANIE INFORMACJI

Przede wszystkim poszukiwanie informacji i czerpanie danych z różnych źródeł — czyn­ność niezwykle ważna, prowadząca nie tylko do gromadzenia aktual­nie potrzebnych informacji, ale również do poznania źródeł i do wykształcenia umiejętności posługiwania się nimi. Chodzi o po­szukiwanie wybiórcze, a nie — jak w nauczaniu podającym — o za­znajamianie się na przykład z kolejnymi rozdziałami podręcznika. Dalej — ukierunkowane zadaniem, możliwie głębokie przetwarzanie zdobytych informacji (patrz rozdział VIII), porównywanie, zestawia­nie, ze względu na przyjmowane kryteria porządkujące, w takich lub innych układach. Stosownie do celu można tego dokonywać na i przykład z uwagi na chronologiczny bieg wydarzeń, podział klasyfika­cyjny, zależności przyczynowo-skutkowe.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!