POWIĄZANE PROBLEMY

Z tym mogą jednak wiązać się problemy. Przedwcześnie dojrzałe dziecko podej­mujące rolę dorosłego, by dać rodzicom możliwość pełnego przeżycia żałoby, jest narażone na to, że jego rozwój ulegnie zaburzeniu.Reakcja dziecka na śmierć bliskiej osoby zależy też od rodzaju ich wcześniej­szych relacji. Zgon dalekiego krewnego lub znajomego nie wywołuje bezpośred­nio głębokiego żalu; na zachowanie dziecka w dużej mierze wpływa sposób re­agowania rodziców. Jeżeli jednak umiera jedno z rodziców, z którym dziecko było szczególnie związane, odczuwa ono głębokie poczucie opuszczenia i reak­cja wywołana stratą jest wyjątkowo silna.W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wiek dziecka, które utraci­ło bliską osobę. W przypadku młodszych dzieci trzeba być przygotowanym na obojętność i często zaskakujący brak oznak smutku. W podobnych sytuacjach to rodzice potrzebują często zapewnienia specjalisty, że reakcja ich dziecka jest właściwa dla wieku i nie świadczy o wyparciu silnych emocji, które mogą być w przyszłości przyczyną poważnych problemów.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!