POWIĄZANIE ZE SOBĄ

Jedno z drugim wiąże się często, brak stałych zasad wzmaga podatność na działanie czynników okolicznościowych, to zaś. co utrwala się, zależy od przypadku.Trudności charakteryzują się wyraźnym dynamizmem. Prowadzą do sytuacji konfliktowych między uczniem-wychowankiem a nauczy- cielem-wychowawcą, w przypadku dalszego braku konsekwencji w oddziaływaniach bądź wystąpienia innego rodzaju błędów pedago­gicznych — nasilają się. W wyniku kolejnych sprzężeń zachowań każdej z dwu stron konfliktu dochodzi czasem do takiego wzrostu napięć, że u ucznia-wychowanka pojawiają się zaburzenia.Nie wykraczajmy jednak poza zakres normy. Nie zajmujmy się również trudnościami. Spójrzmy na zagadnienie od strony pozytyw­nej. Zastanówmy się, co daje jednolity system zasad w oddziaływa­niach pedagogicznych, i z tego punktu widzenia szukajmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest on tak ważny.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!