POWSZECHNA AKCEPTACJA

Obecnie powszechnie akceptowany jest pogląd, zgodnie z którym odmowa chodzenia do szkoły stanowi niejednolity problem o skomplikowanym podłożu. Dlatego przy stawianiu diagnozy, zamiast skupiać się na różnicy pomiędzy zwykłą fobią szkolną i lękiem separacyjnym oraz określać, czy zaburzenie ma charakter chroniczny czy ostry, bardziej korzystne jest ustalenie potrzeb, które zaspokaja dziecko, opuszczając zajęcia szkolne (Kearney i Silverman, 1990). Zrozumie­nie, co zyskuje dziecko przez niechodzenie do szkoły powinno pomóc terapeu­cie opracować najskuteczniejszy plan interwencji. W toku pracy klinicznej i ba­dawczej Kearney i Silverman doszli do wniosku, że odmowa chodzenia do szkoły podtrzymywana jest u dziecka przez jedną lub więcej z wyróżnionych przez nich kategorii przyczyn.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!