POWSZECHNIE UWAŻANE

Powszechnie uważa się, że problem odmowy chodzenia do szkoły nie tkwi jedynie w dziecku czy w relacjach matki z dzieckiem, lecz stanowi pochodną funkcjonowania całej rodziny. Kearney i Silverman (1995) opisują pięć typów rodzin dzieci odmawiających chodzenia do szkoły: 1) rodzina uwikłana, której członkowie są nawzajem nadmiernie zależni od siebie; 2) rodzina w konflikcie, w której relacje oparte są na przymusie; 3) rodzina obojętna, ze słabymi inte­rakcjami pomiędzy członkami; 4) rodzina odizolowana, ze słabymi interakcja­mi z osobami spoza rodziny oraz 5) rodzina zdrowa, z dzieckiem cierpiącym na indywidualną psychopatologię. Kearney i Silverman (op. cit) twierdzą, że w każdym z typów rodzin interwencja terapeutyczna powinna przybierać inną formę. W znacznym stopniu zależy ona także od teoretycznych podstaw terapii rodzinnej, których zwolennikiem jest dany terapeuta.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!