POWTARZAJĄCE SIĘ INFORMACJE

To zaś, że powtarzające się informacje występują w różnych kontekstach, przyczynia się do zrozumienia opanowywanego materia­łu i zapobiega przyswajaniu mechanicznemu.Istnieją różne sposoby programowania treści. Dwa z nich —jako zedecydowanie odmienne — zasługują na specjalną uwagę. Są to programowanie liniowe i programowanie rozgałęzione. Programowanie liniowe charakteryzuje się tym, że kolejne porcje informacji, na które dzieli się materiał, są bardzo małe. W związku z tym udzielanie odpowiedzi jest łatwe i w zasadzie uczeń nie popełnia błędów.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!