POŻĄDANE ZACHOWANIE

Jest oczywiste, że nagroda może nastąpić tylko po czymś, co chcemy utrwalić w zachowaniu, kara — tylko po czymś, co chcemy wyeliminować z zachowania. Rodzaj możliwego do zastosowania wzmo­cnienia zależy więc od zachowania jednostki, na którą oddziałujemy.W przypadku zachowania pożądnego mogą wchodzić w grę tylko wzmocnienia pozytywne i sprawa jest bezproblemowa. Poprzez na­grody możemy utrwalić to zachowanie.W przypadku zachowania niepożądanego pozostają jedynie wzmo­cnienia negatywne. Zastosowanie kary tłumi niepożądane zachowanie, ale — jak sygnalizowaliśmy wcześniej — nie pozbawia atrakcyjności karanego czynu i po pewnym czasie zachowanie to powraca. Kara daje więc jedynie krótkotrwały efekt, na dłuższą metę okazuje się nieskuteczna.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!