POŻĄDANE ZACHOWANIE

Z drugiej strony, często zdarza się, że pożądane zachowanie nie jest wzmac­niane tak silnie i często, jak powinno. Dzieci, od których rodzice oczekują tylko właściwych zachowań, są rzadko nagradzane podziękowaniami, pochwałami czy innymi bardziej namacalnymi nagrodami za pożądane zachowanie. Z czasem takie dziecko uczy się, że „dobre” zachowanie nie jest nagradzane, podczas gdy „złe” ściąga na nie uwagę i rozprasza nudę. Niezwykle rzadko zdarza się, że jakieś zachowanie jest wzmacniane za każ­dym razem. Termin „wzmocnienie nieregularne” (wzmocnienie sporadyczne) opisuje sytuację, w której zachowanie jest wzmacniane w sposób niemożliwy do przewidzenia. W takich przypadkach nie można mieć pewności, kiedy zachowa­nie będzie nagrodzone.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!