PRACE WRAZ Z BADANIAMI

Tego rodzaju prace wraz z badaniami nad bliźniętami stop­niowo umacniały pogląd o wpływie czynników genetycznych na obserwowane u dzieci trudności emocjonalne i zaburzenia zachowania.Z problemem wpływów genetycznych wiąże się zagadnienie fizycznej budowy ciała, a zwłaszcza złożonych procesów chemicznych, które kontrolują wszystkie układy organizmu i mogą zmieniać emocje i zachowania. Opis szczegółów i złożo­ności owych procesów wykracza poza zakres zagadnień omawianych w tej książce, jednak możemy je zilustrować na przykładzie jednego ze związków organicznych – serotoniny (5-hydroksytryptaminy). W prowadzonych przez wiele lat pracach ba­dawczych zwrócono uwagę na większą częstotliwość występowania pewnych zabu­rzeń (szczególnie depresji, zaburzeń lękowych i zaburzeń jedzenia) u kobiet, in­nych zaś, takich jak alkoholizm, skłonność do agresji i samobójstw – u mężczyzn .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!