PROBLEMATYCZNA KWESTIA

Kwestią równie problematyczną jest czasem kontrolowanie wzmocnień. Skala możliwych czynników wzmacniających jest ograniczona i mogą one nie wystarczyć do zrównoważenia spodziewanych nagród za niepożądane zachowa­nia. Podziw rówieśników podczas przeszkadzania w lekcji, podniecenie i nagły przypływ emocji przy kradzieży samochodu czy satysfakcja z drażnienia które­goś z członków rodziny mogą mieć dla dziecka większy powab aniżeli jakakol­wiek nagroda oferowana ze strony rodziców czy nauczycieli.Terapie behawioralne stanowią jedną z najskuteczniejszych form pracy tera­peutycznej z dziećmi (Kazdin, 1990). Są one stosowane w leczeniu fobii i lęków, jak również w pracy z dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami zachowania i skłonnościami do zachowań prowokujących.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!