PROBLEMY W INTERAKCJI

Jeżeli problemy dotyczą interakcji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, należy najpierw wykluczyć możliwość depresji rodzica, a następnie zaaranżować sesje wspólnej zabawy, które pomogą nawiązać niezbędne porozu­mienie i umożliwią skorygowanie ewentualnych zaburzeń procesu tworzenia więzi (Lieberman i in., 1991). Kolejny element interwencji to praca z dzieckiem. Może się ona rozpocząć w momencie, kiedy dziecku nie grożą już nadużycia i przemoc. Nie będzie ono w stanie uporać się z bolesnymi doświadczeniami, póki nie upewni się, że takie zdarzenia nigdy się już nie powtórzą. Zachęcanie dziecka do analizowania trau­matycznych przeżyć w sytuacji, gdy mogą one ponownie wystąpić, naraża je nie­potrzebnie na większe cierpienie. Wynika to z faktu, że proces terapeutyczny wymaga od młodej osoby zakwestionowania i poddania w wątpliwość własnych przekonań, dania upustu ukrywanej złości, a często także postawienia trudnych pytań rodzicom. Podejmowanie podobnych prób w obliczu groźby dalszych nadużyć jest bardzo ryzykowne.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!