PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ

Jednak niektórzy badacze (Taylor, 1995) zwracają uwagę na fakt, że proble­my z koncentracją uwagi mogą przybierać różne formy, np. trudności z kontro­lowaniem uwagi, z selekcją tego, na czym się koncentrujemy, z utrzymaniem uwagi przez pewien czas lub z niewystarczającą koncentracją. Dotarcie do isto­ty problemu ma niewątpliwie duże znaczenie. Coraz większa liczba danych wskazuje na zaburzenia przetwarzania informacji (Leung i Connolly, 1994), a zatem podstawowy mechanizm mogą stanowić trudności dziecka w powstrzy­mywaniu reakcji na niewłaściwe (nieistotne) elementy lawiny informacji (Schachar i Logan, 1990). Taylor (1995) opisuje to zjawisko jako impulsywność po­znawczą, a obecnie są prowadzone intensywne badania zmierzające do ustalenia jej roli w wywoływaniu deficytu uwagi.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!