PROBLEMY ZWIĄZANE Z NAUCZYCIELAMI

Problemy związane z nauczycielami. Czy jest w szkole nauczyciel (lub na­uczyciele), którego dziecko szczególnie się obawia? Czy w celu złagodzenia napięć związanych ze stosunkami z rówieśnikami i (lub) nauczycielami po­winno się przenieść dziecko do innej klasy, czy też istnieje inny sposób roz­wiązania podobnych problemów?Niezbędne jest zapewnienie dziecku przez szkołę odpowiednio spokojnego miejsca, w którym mogłoby ono rozpocząć dzień, a także spędzać przerw/ mię­dzy lekcjami. W pierwszej fazie reintegracji dziecko może zdradzać objawy pani­ki lub złości, stąd zaleca się wyznaczenie miejsca, w którym podobne problemy można rozwiązać bez obserwatorów z zewnątrz. Do złagodzenia potencjalnych trudności może się przyczynić obecność zaufanego nauczyciela, który wita dziec­ko na początku dnia i pomaga mu się przygotować do wejścia do klasy. Podobną rolę mogą spełniać przyjaciele, którzy rozumieją problemy koleżanki lub kolegi.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!