PROGRAM PRZYMUSOWEGO POWROTU

Wprawdzie program przymusowego powrotu wymaga od dziecka pozostania w szkole przez cały dzień, jednak dopuszcza jego stopniowy powrót do normalnego rozkładu zajęć. Podejście, w którym powrót dziecka do szkoły ma charakter stopniowy, po­lega na rozłożonym w czasie konfrontowaniu go ze środowiskiem szkolnym, po­cząwszy od sytuacji wywołujących najmniejszy lęk. Czas spędzany w szkole ule­ga powoli wydłużeniu, aż dziecko zaczyna uczęszczać na wszystkie zajęcia. Często podkreśla się znaczenie uczestniczenia w ostatnich zajęciach, dzięki cze­mu działa wzmacniający efekt powrotu do domu. Podejście to jest mniej stresu­jące dla dziecka i jego rodziny, jednak ryzyko wzmocnienia nieobecności w szkole przez fakt spędzania większej ilości czasu w domu jest większe.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!