PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA

Zakłada się w nim programowo brak (bądź bardzo znaczne ograniczenie) ingerencji. Człowiek dorosły przybiera postawę przyzwalającą w sto­sunku do tego, co czynią dzieci, czuwając niemal jedynie nad tym, by nie robiły sobie krzywdy. Staje się biernym obserwatorem. Dostarcza potrzebnych materiałów, udziela rad, gdy dzieci proszą o nie, stara się jednak niczego nie narzucać. Zapewnia się dzieciom jak największą swobodę działania, zakładając, że jest to najkorzystniejsze dla ich rozwoju. Zwolennicy tego stylu twierdzą, że liczne ograniczenia, związane z innymi sposobami postępowania, tłumią rozwój i prowa­dzą do wykształcenia niekorzystnych cech osobowości. Liberalnie usiłują niekiedy postępować wobec swych dzieci rodzi­ce.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!