PROPONOWANA KLASYFIKACJA

W jaki sposób możemy uporządkować cale to zamieszanie? Jeżeli chcemy posunąć się naprzód, musimy najpierw uświadomić sobie, że termin „zespól de­ficytu uwagi” ma szerokie znaczenie obejmujące rozmaite grupy ludzi o różnych cSch&eh, Każda z tych kategorii osób wymaga nieco odmiennych metod inter- wencji. Dokładniejsze przyjrzenie się wynikom badań brytyjskich pozwala podzielić dzieci spełniające kryteria diagnostyczne na dwie grupy. Pierwszą stanowią te, u któiych problemy pojawiły się we wczesnym okresie życia, często z historią komplikacji okołoporodowych. Dzieci te są niezdarne, opóźnione w rozwoju ruchowym, poznawczym i językowym, np. w zakresie nabywania języka. Drugą grupę stanowią dzieci, których problemy ujawniają się w późniejszym okresie życia, najczęściej w szkole. Mają one często także problemy w nauce.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!