PROWOKOWANIE DO DZIAŁAŃ

Należy unikać pseudoproblemów. Trzeba zaś prowokować do działań prowadzących do dalszych osiągnięć i na zadaniach, które mogą służyć temu celowi, koncentrować własną aktywność poznawczą ucznia. Powinny to być zadania z obszaru strefy najbliższego rozwoju, tego, co nie funkc­jonuje jeszcze w zachowaniu ucznia w postaci rozwiniętej, ale co już może być osiągnięte z pomocą nauczyciela . Pewne z tych ustaleń są możliwe do dokonania na etapie konstruowania ogólnego programu nauczania, przygotowywanego zwykle przez wła­dze szkolne. Uwzględnia się wówczas ogólne prawidłowości rozwoju, wiek (poziom rozwoju) uczniów, z którymi program ma być realizo­wany.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!