PRZEMOC W DOMU

U starszych dzieci obserwuje się skłonność do zachowań destruktywnych i agre­sywnych (Shields i in., 1994). Chłopcy dorastający w domach pełnych przemo­cy osiągają wyższy poziom pobudzenia podczas agresywnej wymiany zdań i prawdopodobnie na skutek tego częściej wdają się w awantury i bijatyki (Cummings i in., 1994). Prawidłowość ta utrzymuje się przez całe ich życie, dla­tego w związkach partnerskich dopuszczają się wielu nadużyć emocjonalnych i fizycznych (Riggs i in. 1990).Cicchetti i Toth (1995) wyjaśniają, jak dorastanie w domu pełnym przemocy lub doświadczanie jej w dowolnej formie może potencjalnie zaburzać cztery sfe­ry funkcjonowania dziecka:regulację emocjonalnąwięź poczucie jarelacje z rówieśnikami

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!