PRZEPROWADZONE PORÓWNANIA

Bywają przeprowadzane porównania między pożądanymi czynnoś­ciami ucznia rozwiązującego problem a postępowaniem badacza nauko­wego — wskazuje się na bliskie analogie. Zwraca się również uwagę na znaczenie tych czynności ze względu na realizowane w kształceniu ogólnym cele dydaktyczne. Możliwości starszych uczniów szkoły śred­niej nie ustępują w tym zakresie możliwościom osób dorosłych. Niezwykle ważna sprawa wyboru samych zadań-problemów roz­wiązywanych przez ucznia okazuje się trudna. Nauczycielowi jest niezbędna dobra znajomość ogólnych prawidłowości rozwoju psychi­cznego i dobra znajomość uczniów. Jest oczywiste, że klasy (grupy uczniowskie, którymi opiekuje się nauczyciel) nie mogą być duże.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!