PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE

Przestępstwa seksualne są popełniane dwa i pół razy częściej wobec dziewcząt niż chłopców (Finkelhor, 1986), a ofiarami nadużyć bywają dzieci w każdym wieku, jednak najczęściej zdarza się to pomiędzy ósmym a dwunastym rokiem życia (Monck i in., 1993) i nie ma związku ze statusem społecznym i przekona­niami religijnymi. Zdarza się, że nadużycia powtarzają się wielokrotnie przez kilka lat. Większość przypadków nigdy nie jest zgłaszana; ocenia się, że jedynie w 2% są o tym informowane odpowiednie władze (Russel, 1983). Przypuszcza się, że najczęściej zdarzają się akty kazirodztwa wobec rodzeństwa, są jednak najrzadziej zgłaszane (Finkelhor, 1979).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!