PRZYCZYNY ANOREKSJI

Anoreksja budzi coraz większe zaniepokojenie, stąd rośnie liczba badań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn powstawania tak poważnych zaburzeń u nastolatków. Ze studiów nad rodziną oraz z badań nad bliźniętami wynika, że rozwój anoreksji jest w znacznym stopniu uwarunkowany genetycznie (Fom­bonne, 1995b). Jednakże w opinii wielu fachowców, źródeł anoreksji należy szu­kać w nieradzeniu sobie z napięciami związanymi z dojrzewaniem (Crisp, 1980). Powstrzymanie miesiączkowania, utrzymanie kościstej budowy charakterystycz­nej dla młodego wieku i opóźniony rozwój drugorzędnych cech płciowych to z pewnością efekty wygłodzenia. Hipoteza o problemach z dojrzewaniem znaj­duje poparcie w fakcie, że wiele dziewcząt cierpiących na anoreksję ma tenden­cję do ubierania się w dziecinny sposób.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!