REAGOWANIE

Tak bywa w tych przypad­kach, w których trzeba reagować natychmiast i bardzo zdecydowanie, przerwać szkodliwą aktywność, uniemożliwić łamanie znanych, oczywistych i ważnych norm. W takich sytuacjach czymś sztucznym niecelowym byłoby przekonywanie i dyskutowanie. Tak bywa również nierzadko w przypadku małych dzieci, gdy internalizacja nie jest jeszcze możliwa, perswazja zawodzi, a ingerencja okazuje się potrzebna. Wydaje się natomiast, że postępowanie autokratyczne jako rozbudowany i dominujący styl oddziaływań, szczególnie w od­niesieniu do starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, nie jest pożądane.Przeciwstawnym w stosunku do autokratycznego jest postępowa­nie demokratyczne.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!