REAKCJA NAUCZYCIELA

Wzmacnianie odgrywa kluczową rolę w analizie ludzkich zachowań a także pomaga rozumieć i korygować zaburzenia zachowania. Często zdarza się bo­wiem, ze niepożądane zachowania są wzmacniane w sposób, który nie jest łatwo ustalić na prerwszy rzut oka.Reakcja nauczycielki pozwoliła prawdopodobnie powstrzymać na pewien czas dezorganizujące pracę zachowanie Samanthy, jednak z analizy behawioral­nej wynika, że w dłuższym czasie takie działanie mogłoby raczej pogorszyć sytu­ację. Niepożądane zachowania dziewczynki zostały nagrodzone przez zwróce­nie na nią uwagi i przydzielenie jej ważnej i odpowiedzialnej funkcji. Jeżeli podobna sytuacja miałaby się powtórzyć, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziewczynka skojarzy sprawianie kłopotów z pozytywnym skutkiem, a w konse­kwencji jej niepożądane zachowanie zostanie wzmocnione, tj. przybierze na si­le i zacznie pojawiać się częściej .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!