REAKCJE NA STRATĘ BLISKIEJ OSOBY

Starszym dzieciom należy przede wszystkim zapewnić wsparcie i troskę oto­czenia. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że dziecko będzie zadawało pytania, których nie można pozostawić bez odpowiedzi oraz będzie odczuwało emocje, z którymi trzeba sobie radzić. Dziecko może czuć się niezdolne do opłakiwania zmarłej osoby, może też uważać, że nie wolno mu tego robić lub po prostu nie wiedzieć, jak zareagować na to, co czuje. Wsparcie polega na pokazaniu dziec- ku, że jego smutek jest w pełni akceptowany, a płacz stanowi naturalną reakcję w podobnych sytuacjach. Dobrze, jeśli dziecko uczestniczy w pogrzebie. Więk­szość dzieci wyraża chęć uczestniczenia w tej uroczystości, a wyniki badań wska­zują, że pomaga im ona przystosować się do nowej sytuacji (Weller i in., 1988).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!