REGULACJA EMOCJONALNA

Regulacja emocjonalna oznacza sposób radzenia sobie młodego człowieka z uczuciami. Przejawami jej zaburzenia mogą być przesadne, impulsywne i nie­przemyślane reakcje agresywne w sytuacjach zagrożenia lub popadanie w roz­pacz i smutek z zupełnie błahych powodów. Osoba taka sprawia wrażenie podat­nej na zmiany nastroju lub cierpiącej na depresję, podczas gdy w rzeczywistości problem polega na zaburzeniach regulacji.Więź z rodzicem stanowi pierwszy i najbardziej podstawowy dla dziecka związek. Pomaga on ustalić schemat emocji, myśli i oczekiwań, który w przy­szłości stanowi miarę, według której oceniane są wszystkie inne związki. Więzi dzieci krzywdzonych nie zapewniają im poczucia bezpieczeństwa (Crittenden, 1988), co oznacza zazwyczaj, że jako niemowlęta gorzej znoszą rozstanie z opie­kunem. Wprowadza to w schemat codziennego radzenia sobie z sytuacją roz­dzielenia dezorganizację i dezorientację.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!