REGULACJE PRAWNE

Prawdopodobnie z tego względu postępowanie prawne wszczynano częściej w przypadku, kiedy dziecko postrzegano jako leniwego wagarowicza niż osobę niezdolną do uczęsz­czania do szkoły z przyczyn psychologicznych. Uchwalona w 1989 roku ustawa Children’s Act zniosła przymus umie szczania w domu dziecka wyłącznie na podstawie nieobecności w szkole. Zamiast tego w pa­ragrafie 36. znalazł się zapis o nadzorze ze strony instytucji oświatowych, który da­je kuratorium oświaty podstawy prawne do pracy z dzieckiem i jego rodziną. Jeśli rodzice dziecka udowodnią, że nie szczędzą wysiłków w celu zachęcenia dziecka do powrotu do szkoły, zapis służy jedynie zabezpieczeniu możliwości udzielania dziec­ku i rodzinie stałego profesjonalnego wsparcia (szczegóły w: Robertson, 1996).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!